Beskæftigelsesministeren roser offentligt-privat beskæftigelsesprojekt til konference om autisme. Mere handling og flere konkrete resultater, lyder kravet fra regeringen. Beskæftigelsesministeren fremhæver beskæftigelsesforløbet “Klar til Start” fra Fonden Unges som en inspiration, som flere kan lære af.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen var i dag hovedtaler på en konference på Christiansborg om beskæftigelsesmulighederne for personer med en autismediagnose.

“Flere mennesker med autisme eller andre former for handicap skal ind på arbejdsmarkedet og bidrage med det, de kan. For handicap og job kan sagtens forenes, og vi ved, at mange med autisme drømmer om at få lov til at bidrage til samfundet. Regeringen har derfor netop lanceret et udspil til 120 millioner kroner, som skal lette vejen til arbejdsmarkedet for mennesker med handicap. Det er længe siden, der sidst blev sat målrettet ind på området. Det er nu, der skal handling til, så vi får udnyttet fremgangen på arbejdsmarkedet til at få flere personer med handicap i beskæftigelse”. Sådan lød det i dag fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Bag konferencen står Fonden UNGEs, som har stor succes med at skaffe personer med autisme i job via forløbet “Klar til Start” med støtte fra VELUX FONDEN. I sin tale hilste direktør i Fonden UNGEs, Britta Bak, regeringens nye handicapudspil ”Flere mennesker med handicap skal i job” velkomment. Hun slog fast, at “Klar til Start” matcher de indsatsområder, som fremhæves i regeringens handicapudspil:

“”Klar til Start” begrænser bureaukratiet ved at sikre et sammenhængende forløb fra uddannelse til fastansættelse og skaffer flere handicappede i job, fordi virksomhederne stoler på metoden og giver garanti for job. Og “Klar til Start” bidrager til at nedbryde fordomme om autisme hos virksomheder og deres kunder.”

Beskæftigelsesministeren fremhævede da også “Klar til Start” i sin tale som én af de beskæftigelsesindsatser, som han mener, at flere kan lære af. Troels Lund Poulsen blev i sommer præsenteret for “Klar til Start”, da han besøgte en butik i fakta-kæden, som har været med til at udvikle “Klar til Start” sammen med Fonden Unges.

80 procent af de der påbegynder et “Klar til Start”-forløb gennemfører og bliver fastansat i fakta eller en anden af de private virksomheder, der samarbejder med “Klar til Start”.

Dagens program bød desuden på et oplæg fra formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, der slog fast, at der er store gevinster at hente ved at skaffe flere med handicap i job. Salgschef i fakta, Jens Romundstad fortalte om forløbets forretningsmæssige fordele for virksomhederne, og fra konsulenthuset Cabi præsenterede seniorrådgiver Jesper Pedersen de hidtidige resultater samt potentialerne ved “Klar til Start”-forløbet.

Indtil videre er 86 personer kommet i arbejde via “Klar til Start”, og 65 er undervejs i forløbet. For at kunne hjælpe endnu flere i job, er der brug for statslig opbakning, fortæller Britta Bak.

“Vi kan konstatere, at der stadig er en del kommuner, der foretrækker at henvise deres borgere med autisme til forskellige korte praktik- og beskæftigelsesforløb, som er billigere og kortere end “Klar til Start”, men yderst sjældent resulterer i et job og derfor ligefrem kan forstærke følelsen af håbløshed hos den enkelte. Vi har brug for, at staten skaber et nationalt fokus og også gerne giver kommunerne en økonomisk håndsrækning, så vi kan give de her mennesker en tilværelse med langt mere mening og livskvalitet”, siger Britta Bak, direktør for Fonden Unges.

Konferencen blev indledt af Torsten Gejl, beskæftigelses- og handicapordfører for Alternativet, og den sluttede med en paneldebat med deltagelse af dagens oplægsholdere samt beskæftigelsesordførerne fra henholdsvis Venstre og DF, Hans Andersen og Bent Bøgsted samt formanden for Det Centrale Handicapråd, Vice President i Novo Nordisk, Liselotte Hyveled.