Ca. 70.000 danskere er diagnosticeret med autisme, men kun ca. 20% kommer i arbejde. Kommunerne står over for en kæmpe opgave med at sikre denne gruppe borgere et meningsfuldt arbejdsliv. En aktuel informationsindsats over for kommunerne i Hovedstaden viser da også, at kommunerne har fokus på opgaven.

“Det er utrolig glædeligt, at der er så stor interesse for at se nye muligheder for denne gruppe borgere”. Sådan lyder det fra Britta Bak, der er direktør i nonprofitorganisationen FONDEN UNGES. Fonden har inviteret sagsbehandlere og uddannelsesvejledere fra kommunerne til møde for at informere om autisme og jobmulighederne for borgere med autisme. Indtil videre har knap 140 ansatte fra Hovedstadens kommunerne tilmeldt sig informationsarrangementerne.

Ekstra arrangement nødvendigt

“De første 70 tilmeldinger kom i løbet af blot tre dage, så vi måtte lynhurtigt planlægge et ekstra arrangement”, fortæller direktøren. “Det, vi fortæller til kommunerne, er, at vi kan dokumentere, at der er ingen grund til, at så få borgere med autisme har et job. De fleste af dem har i den grad en berettigelse på arbejdsmarkedet og skal bare have hjælp til at komme i gang”, fortæller Britta Bak.

En uhørt jobsucces

FONDEN UNGES står bl.a bag den landsdækkende autismeindsats KLAR TIL START, som er et særligt tilrettelagt ansættelsesforløb, der skaffer unge og voksne med autisme i fastansættelse hos private virksomheder. Og de unikke resultater herfra er muligvis en del af forklaringen bag den store tilslutning til fondens informationsmøder. KLAR TIL START lykkes med at skaffe 80% af alle deltagere i forløbet i fast arbejde, typisk fleksjob. Og de bliver ovenikøbet i jobbet i årevis, til dato er der faktisk kun to-tre stykker af alle fastansatte siden 2013, der er ophørt i deres job.

Tilpasser jobbet til borgeren

“I KLAR TIL START tilpasser vi jobbet til borgeren. Vores virksomhedspartnere er med på at ansætte vores kandidater i et særligt tilrettelagt job, der matcher den enkeltes kvalifikationer. Til gengæld sikrer vi, at virksomheden får en stabil medarbejder, som kan levere en reel arbejdskraft inden for sit kompetencefelt”, fortæller Britta Bak.

Tilbyder garanti for job

Flere end 12 store danske virksomheder, bl.a. Fakta, ILVA og Rema 1000, er i partnerskab med KLAR TIL START. En vigtig del af partnerskabet er, at virksomheden garanterer en fastansættelse til borgeren, så snart vedkommende påbegynder KLAR TIL START-forløbet. Forløbet varer i udgangspunktet 12 måneder, hvorefter ansættelsen træder i kraft.

Fondens første fuldt bookede arrangement for kommunerne blev afholdt den 8. november. Efterfølgende har flere kommuner kontaktet FONDEN UNGES for at få hjælp til at blive endnu bedre klædt på ift. at kunne hjælpe borgere med autisme.

Det næste informationsarrangement hos FONDEN UNGES løber af stabelen den 10. januar, og her er allerede fuldt booket og venteliste.

“Det er meget muligt, vi vælger at afholde endnu et ekstraarrangement i 2020, men indtil videre glæder vi os over, at kommunerne har vist så stor interesse for denne særlige gruppe borgere.

Et bedre liv med autisme

FONDEN UNGES er en almennyttig fond, som arbejder for et bedre liv med autisme. Ud over KLAR TIL START driver fonden også UNGES Uddannelsescenter, som bl.a. tilbyder Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), samt app’en Scan How, der er et digitalt hjælp-til-selvhjælp værktøj.