Webinar:

Få borgere med autisme i arbejde

Invitation til gratis webinar om autisme og beskæftigelse

 

Torsdag den 25. juni 2020 kl. 9.00 til 10.00 på Microsoft Teams: OBS: Link til mødet – KLIK HER 

OBS: hvis linket ikke virker, så kopier følgende ind i din browser: 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjZmOWI0Y2ItYWYyMC00NmY3LTk5NmUtYjkzNTZiM2YyNTJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2215ffa751-5fb6-41b0-9620-a523655f2e43%22%2c%22Oid%22%3a%2293e9adb8-a2e1-4de7-aa46-0f72072786ea%22%7d

Ca. 70.000 danskere er diagnosticeret med autisme, og kun 18% af borgere med autisme er i job. I forløbet KLAR TIL START kommer flere end 80% i fast arbejde.

Brug en times tid på at blive klogere på, hvordan du kan være med til at knække statistikken.

FONDEN UNGES inviterer til en introduktion til KLAR TIL START samt oplæg om, hvordan man etablerer et konstruktivt og fremadrettet sagsforløb med en borger med autisme.

Der er rig mulighed for at stille spørgsmål til alle oplægsholderne via chatten.

Program:

Der kan stilles spørgsmål undervejs via chatten.

Hvad gør KLAR TIL START til noget særligt?
KLAR TIL START har brudt ledigheden for indtil videre over 120 unge og voksne med autisme. Flere end 80% af alle der påbegynder forløbet bliver fastansat hos Fakta, Normal, ILVA eller en af de andre danske virksomheder, som giver garanti for job til kursister fra KLAR TIL START. 98% bliver i jobbet.

Hør om resultaterne og virksomhedernes og borgernes erfaringer fra: 

  • Britta Bak, direktør i FONDEN UNGES, der står bag KLAR TIL START
  • En af vores kandidater i KLAR TIL START med vejleder
  • Jens Romundstad, HR-direktør i Coop Danmark, partner i KLAR TIL  START

Når autisme er en del af samtalen
Når man som sagsbehandler eller vejleder har samtale med en borger med autisme, kan man ofte have en oplevelse af, at borgeren faktisk fungerer ganske udmærket. Men borgeren sidder tilbage med en helt anden oplevelse, og dermed er vejen banet for et forløb fuldt af skuffelser og misforståelser. Kom på rette spor fra starten!

  • Morten Wulf, projektleder i KLAR TIL START:
    Et “crash-kursus” i den gode samtale med en person med autisme. 

Spørgsmål INDEN mødet? – ring til Sidsel Garp, FONDEN UNGES på: 60513294)

Spørgsmål EFTER mødet? – ring eller skriv til Morten Wulf, projektleder, KLAR TIL START på: 22771411 eller mw@unges.dk

Hent PP fra webinaret – KLIK HER