Der er i stigende grad fokus på velfærdsteknologi i det sociale arbejde, og institutioner og kommuner opfordres til at udnytte teknologiens potentiale. For nylig inviterede Socialstyrelsen institutionsledere til “Inspirationsdag om velfærdsteknologi på socialområdet” og Center for Velfærdsteknologi under Kommunernes Landsforening (KL) afholder jævnligt netværksmøder for kommunalt ansatte med fokus på velfærdsteknologi.

Det handler om at skabe mere effektivitet og kvalitet, og de to begreber kan sagtens gå hånd i hånd, lyder det fra bostedet Præstehøj for unge og voksne med autisme og tillægsdiagnoser.

 

Høj specialviden

“Vores personale har en meget høj grad af specialiseret viden og evne til at se individuelle menneskelige behov og udvikle skræddersyede løsninger. Umiddelbart tænker man jo ikke på teknologi som noget der kan støtte op om en meget specialiseret og personligt tilpasset indsats som vores, men vi har i den grad haft glæde af at inddrage et digitalt værktøj”.

Sådan lyder det fra Søren Olsen, der er leder af bostedet Præstehøj. Her har introduktionen af en specialudviklet app til personer med autisme hævet niveauet af beboernes tryghed, selvstændighed, selvtillid og selvværd.

 

Det skal være nemt

“Det har været meget nemt at gå til for både vores medarbejdere og vores beboere, fordi der er tale om en app, der fungerer på smartphone og tablet. Det kan stort alle jo finde ud af at bruge”, siger Søren Olsen, der tilføjer, at netop den nemme adgang til teknologien også har været centralt for succesen.

Der er tale om app’en Scan How, der er udviklet af FONDEN UNGES, som arbejder for et bedre liv med autisme. Scan How fjerner afhængigheden af personlig hjælp eller vejledning i en række hverdags- og arbejdssituationer. Udover den åbenlyse praktiske fordel styrker det desuden den enkeltes frihed og oplevelse af selvstændighed.

 

Beboere lærer at klare sig selv

App’en fungerer på den måde, at det pædagogiske personale, ofte i samarbejde med den pågældende borger, udarbejder instruktionsvejledninger i app’en, som passer præcis til det behov, den enkelte beboer har for vejledning og detaljegrad i forhold til f.eks. at børste tænder, vaske tøj, lave mad eller andet.

Beboeren kan kalde instruktionerne frem på sin smartphone eller tablet ved at at scanne en QR-kode, der er opsat relevante steder. F.eks. er QR-koden for tandbørstning sat op på badeværelsesvæggen ved håndvasken. De forskellige instruktioner kan bygges op med både tekst, foto, tegninger, lyd og video – alt efter hvad der passer den enkelte bedst.

 

Mere selvtillid og tid til udvikling

“Det giver den enkelte beboer et kæmpe løft i selvtillid at opleve, hvordan han eller hun nu helt uden hjælp fra personalet kan gennemføre nogle dagligdags rutiner. Samtidig giver det jo personalet mulighed for at investere flere ressourcer i beboerens fortsatte udvikling, når de bruger mindre tid på daglige tilbagevendende rutiner. App’en er dermed ikke blot beboerens hjælper, det er også pædagogens forlængede arm”, fortæller Søren Olsen.

 

Styrker fagligheden

Beboerne på Præstehøj er voksne med autisme, typisk kombineret med en tillægsdiagnose såsom Angst, ADHD, Tourette, ADD, GUA og Mutisme. Personalet på bostedet har benyttet app’en Scan How i et år, og opdager jævnligt nye områder, hvor app’en kan bidrage til en bedre behandling.

“Teknologien kan jo ikke fjerne behovet for faglighed. Tværtimod kunne man sige, at app’en hjælper os med at sætte yderligere fokus på vores faglighed, fordi den gør vores tilgang til vores beboere meget konkret. Scan How app’en er slet og ret et værktøj, som styrker og skærper vores faglige formåen”, siger Søren Olsen.