Arbejdsmarkedet bliver snydt for dygtige medarbejdere, og kommunerne går glip af millionbesparelser. Sådan lyder det fra projektet KLAR TIL START, der matcher unge og voksne med autisme og private virksomheder og træner den unge til at blive klar til jobbet. En aktuel evaluering af projektet spår store potentialer. og dokumenterer en beskæftigelseseffekt langt over normen.

8000 kunne få job

“Vores vurdering er, at der lige nu er 8.000 ledige danskere med autisme, som har mulighed for at få et fast arbejde. Det svarer til en samlet kommunal besparelse på overførselsindkomster på 360 mio. kr. om året”, fortæller Britta Bak. Hun er direktør i nonprofitorganisationen FONDEN UNGES, som har udviklet og koordinerer projektet, der drives af et landsdækkende netværk af offentlige og private beskæftigelsesaktører samt en stribe store erhvervsvirksomheder.

Et svar på kommunalt fokus

Videnshuset Cabi har netop udarbejdet en evaluering af KLAR TIL START, som i disse år gennemfører et udviklingsprojekt med fokus på at udbrede forløbet til landets kommuner via en styrket kommunikationsindsats samt en effektivisering og omkostningsreducering af forløbet. Fra videnshuset lyder det, at KLAR TIL START er et svar på mange kommuners stigende fokus på erhvervsrettede initiativer inden for det specialiserede område.

Uddannelsesmæssigt potentiale

“Der er et stort potentiale i at flytte dele af indsatsen ud på virksomheder, sådan som KLAR TIL START gør. Ikke bare i kommunernes jobcenterindsats, men også i forhold til at erhvervsrette den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU), som kommunerne kan tilbyde unge, som ikke kan begå sig i det ordinære uddannelsessystem. Udover at skaffe flere unge med autisme i job kan man også undgå nye og langvarige forløb i jobcenterregi”, fortæller seniorkonsulent hos Cabi Jesper Pedersen, der har fulgt projektet siden 2013.

I evalueringen anbefaler Cabi bl.a. kommuner og STU-udbydere at tænke erhvervslivet endnu mere ind i træning af livskompetencer og derigennem sikre en mere målrettet afklaring, så eleverne kommer i job efter endt STU.

Uhørt høj succesrate

Et KLAR TIL START-forløb varer i udgangspunktet et år, og helt forløbet foregår med en personlig vejleder på en arbejdsplads, der samarbejder med KLAR TIL START. Alle der påbegynder forløbet har garanti for fastansættelse, såfremt de gennemfører tilfredsstillende, og det gør hele 80%. 95% af alle deltagere siden 2013 er stadig i job. Markante tal set i lyset af, at blot omkring 15% af borgere med autisme er i job.

Tallene er endnu mere markante i STU-perspektiv. En helt ny undersøgelse fra organisationen Ligeværd viser således, at kun 6% af landets STU-elever kommer i job umiddelbart efter deres uddannelsesforløb, og at kun en femtedel er i job fire år efter, de har færdiggjort deres STU.

Vil møde kommunernes behov

“Vi kan se, at det virker, og alle er glade. Den unge får job, struktur, kolleger og sin egen løn, mens arbejdsgiveren får en dedikeret medarbejder, og kommunen sparer penge”, fortæller Britta Bak, der afslører at eneste sten på vejen er kommunernes evne til den engangs-investering på ca. 200.000 kr., som kommunerne skal lægge i deres borger.

“Vi må erkende, at kommunernes har en presset økonomi, og det er da også derfor vi er i en udviklingsproces med henblik på i så høj grad som muligt at kunne matche den kommunale virkelighed, lige så godt som vi lykkes med at matche virksomheder og borgere med autisme.”

Cabi’s midtvejsevaluering af KLAR TIL START hentes via www.klartilstart.dk eller www.cabiweb.dk

KONTAKT:

Britta Bak
Direktør, FONDEN UNGES
Mobil: 22328082
E-Mail: leder@unges.dk

Jesper Pedersen
Seniorkonsulent, Cabi
Mobil: 41621272
E-Mail: jep@cabiweb.dk