GO' START

Jobindsats for mennesker med autisme, der kan og vil arbejde

Hjælp til at komme i gang

GO’ START er en jobindsats, der er målrettet mennesker med kognitive, mentale eller psykiske udfordringer, som gerne vil arbejde, men har brug for ekstra støtte og vejledning i processen. Det er baseret på de metoder og redskaber, vi har udviklet til vores ansættelsesforløb KLAR TIL START, og som har vist sig meget effektive. GO’ START er tilpasset en målgruppe, der ikke har brug for lige så intensiv støtte, men stadig brug for hjælp, hvis de skal etablere sig på arbejdsmarkedet. 

Igennem forløbet får GO’ START-kandidaten trænet sin funktions-og arbejdsevne og genopbygget troen på egne evner. Han/hun kommer ud på den anden side med et realistisk jobperspektiv. Vi udarbejder et grundigt dokumentationsmateriale til kommunen, som kan bruges i forbindelse med afklaringen af borgeren.

Hvem kan komme i GO’ START?

GO’ START er målrettet mennesker, som VIL og KAN arbejde, men har brug for hjælp til at komme i gang.

Det kan være borgere med autisme, autismelignende træk eller andre kognitive eller psykiske udfordringer.

Det kan også være borgere, der er fastlåste og har gentagne afbrudte forløb bag sig. De kan være stressramte, sygemeldte eller på anden vis fanget i et vakuum. 

GO’ START henvender sig også til borgere, som tidligere har forsøgt sig med arbejdsmarkedet eller uddannelse, men har oplevet udfordringer, der har gjort, at det ikke er lykkedes. 

En kandidat og en vejleder i GO' START

Hvordan foregår forløbet?

GO’ START er kandidatens brobygger til arbejdsmarkedet. Ud fra kandidatens ønsker finder vi et match med den rigtige virksomhed. Kandidaten starter i et jobtræningsforløb og får tilknyttet en jobvejleder fra GO’ START, der fungerer som mentor for kandidaten gennem hele forløbet. 

Jobvejlederen er i tæt dialog med kandidaten hele vejen igennem og følger regelmæssigt med kandidaten på arbejdspladsen, så kandidaten får støtte til de problematikker der eventuelt er og kan opstå på arbejdspladsen. 

Der er løbende en tæt dialog med virksomheden under hele forløbet.

Hvor foregår forløbet?

Vi samarbejder med en lang række erhvervsaktører og private virksomheder, som er nøje screenet og udvalgt. Fællestrækket for dem alle er, at de ønsker at tage et socialt ansvar og yde en indsats for at tage imod denne sårbare målgruppe og sikre dem et godt forløb på arbejdspladsen. 

Ude i virksomhederne sørger vi for, at ledere og/eller nærmeste kontaktperson får en grundig introduktion til autisme, så de har mulighed for at støtte kandidaten så meget som muligt og skabe et miljø, hvor struktur og forudsigelighed er højt prioriteret. 

GO’ START er tilgængelig i en stor del af landet. Kontakt Fonden UNGES for at høre specifikke muligheder i din kommune.

Forløbets 7 trin

Visitation

Kommunen inviterer borgeren til et møde om et forløb i GO’ START via LAB eller Servicelovens §103. Her deltager sagsbehandler, borger og jobvejleder fra GO’ START.

Introduktion til arbejdsplads

Kandidaten besøger arbejdspladsen og præsenteres for virksomheden, leder, kollegaer og opgaver.

Kontrakt

Hvis matchet er rigtigt, oprettes der en kontrakt på forløbet.

Opstart

Kandidaten starter et 12 ugers observationsforløb, hvor arbejdsområder, arbejdsopgavernes kompleksitet og forløbets varighed afklares. Jobvejlederen udarbejder i samarbejde med kandidaten en plan for den efterfølgende periode.

Evaluering efter aftale

I løbet af forløbet evaluerer jobvejlederen sammen med kandidaten, hvordan forløbet går og om der er behov for at rette til.

Afklaringsmøde

Efter 12 uger mødes kandidat, sagsbehandler og GO’ START-vejleder, hvor det videre forløb fastlægges. Jobvejlederen laver en rapport med dokumentation af kandidatens forløb og anbefalinger til det videre forløb.

Forlængelse, ansættelse eller tilbagevisitering

Med afsæt i rapporten laver jobvejlederen en aftale med kommunen om, hvorvidt kandidaten skal forlænges, ansættes eller tilbagevisiteres.

Forløbets 7 trin

Visitation

Kommunen inviterer borgeren til et møde om et forløb i GO’ START via LAB eller Servicelovens §103. Her deltager sagsbehandler, borger og jobvejleder fra GO’ START.

Introduktion til arbejdsplads

Kandidaten besøger arbejdspladsen og præsenteres for virksomheden, leder, kollegaer og opgaver.

Kontrakt

Hvis matchet er rigtigt, oprettes der en kontrakt på forløbet.

Opstart

Kandidaten starter et 12 ugers observationsforløb, hvor arbejdsområder, arbejdsopgavernes kompleksitet og forløbets varighed afklares. Jobvejlederen udarbejder i samarbejde med kandidaten en plan for den efterfølgende periode.

Evaluering efter aftale

I løbet af forløbet evaluerer jobvejlederen sammen med kandidaten, hvordan forløbet går og om der er behov for at rette til.

Afklaringsmøde

Efter 12 uger mødes kandidat, sagsbehandler og GO’ START-vejleder, hvor det videre forløb fastlægges. Jobvejlederen laver en rapport med dokumentation af kandidatens forløb og anbefalinger til det videre forløb.

Forlængelse, ansættelse eller tilbagevisitering

Med afsæt i rapporten laver jobvejlederen en aftale med kommunen om, hvorvidt kandidaten skal forlænges, ansættes eller tilbagevisiteres.

Priser og forløb

Forløbets pris er 9.900 kr. pr. måned, som betales af kommunen, der henviser borgeren til GO’ START. Betalingen dækker bl.a. aflønning af vejleder og udarbejdelse af dokumentation igennem forløbet. 

Den typiske varighed er på 3-9 måneder (med mulighed for forlængelse). 

Virksomheder, som deltager i GO’ START, har ingen direkte udgifter i forbindelse med forløbet, men må påregne tid og personaleressourcer i forbindelse med evalueringer og samtaler med kandidaten.