Nyt hus vil skabe bedre liv med autisme

Et nyt hus, hvor der arbejdes på flere planer for at skabe et bedre liv for personer med autisme, åbnede dørene i Bagsværd fredag den 5. april. Her har nonprofit-organisationen FONDEN UNGES etableret sig med sine aktiviteter.FONDEN UNGES driver en række indsatser...

100 med autisme i job via kommunalt-privat samarbejde

Unge med en autismediagnose har lange udsigter til at få et rigtigt job, men KLAR TIL START-forløbet knækker koden ved at matche borgere, kommuner og virksomheder. Nu kommer nr. 100 i job. At Københavns Kommune for godt et år siden valgte at investere i 25-årige...

Nyt initiativ hjælper unge med autisme i fast job

Flere unge med autisme får nu mulighed for at få en fastansættelse i en privat virksomhed. Den A.P. Møllerske Støttefond og VELUX FONDEN har valgt at støtte projektet KLAR TIL START med henholdsvis 6.755.000 kr. og 3.265.000 kr. i en treårig periode fra 2019 til 2021....

FONDEN UNGES – et bedre liv med autisme

FONDEN UNGES er en almennyttig fond stiftet i 2007 med det formål er at etablere og gennemføre undervisning og andre tiltag for unge med særlige behov, særligt unge med ASF. Vi hjælper dem til at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, så de i så høj grad som muligt kan leve et selvstændigt og aktivt voksenliv.

UNGES Uddannelsescenter

Siden 2007 har vi tilbudt 10. klasse og Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) samt $104-forløb og ressourceforløb for unge med ASF. Højt specialiseret personale skræddersyer den enkeltes uddannelsesforløb målrettet mod beskæftigelse og med fokus på selvstændighed, socialt fællesskab og øget livskvalitet.

 

KLAR TIL START-forløbet

KLAR TIL START er for unge og voksne med en diagnose inden for autismespektret, som ikke har kompetencerne til at blive ansat på en helt almindelig arbejdsplads. KLAR TIL START gør dem klar til arbejdsmarkedet og giver dem garanti for en fastansættelse i en dansk virksomhed.

Scan How-app’en

Scan How gør hverdagen nemmere for personer med en Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF). Støttepersoner kan hurtigt sammensætte skræddersyede step-by-step vejledninger, som brugeren kan scanne frem på sin smartphone eller tablet, når han eller hun har brug for den. 

Kontakt os

9 + 12 =

Direktør, Britta Bak

Direktør, Britta Bak

Mail: leder@unges.dk
Mobil: +45 2232 8082

Bestyrelse

  • Lene Diemer (fmd.), Advokat, CPH LEX
  • Majbrit Bogø, Direktør, SOVI
  • Mette Dejbjerg, Leder, Brøndagerskolen

Rådgivning og inspiration

FONDEN UNGES har siden 2007 afsøgt nye muligheder for at lette hverdagen for personer med autismediagnoser og arbejdet med udvikling af metoder, der gør den enkelte mere selvhjulpen og selvstændig. Som en del af fondens formål tilbyder vi os gerne som sparringspartner eller inspirationskilde (f.eks. med oplæg og kurser) for kommuner, myndigheder og organisationer i såvel enkeltsager som projektbaserede tiltag. Kontakt direktør Britta Bak, hvis I ønsker vores input.