4432 6612 kontor@unges.dk
Vi tilbyder STU, 10. klasse og mentorforløb på UNGEs Uddannelsescenter
Vi skaffer unge med ASF i fast arbejde med KLAR TIL START
Vi skaber en mere selvstændig hverdag med Scan How

Fonden UNGEs – et bedre liv med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF)

Did we meet at the WAO Conference 2018 – click here!
Fondens UNGEs er en almennyttig fond stiftet i 2007 med det formål er at etablere og gennemføre undervisning og andre tiltag for unge med særlige behov, særligt unge med ASF. Vi hjælper dem til at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, så de i så høj grad som muligt kan leve et selvstændigt og aktivt voksenliv.

UNGEs Uddannelsescenter

Siden 2007 har vi tilbudt 10. klasse og Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) samt $104-forløb og ressourceforløb for unge med ASF. Højt specialiseret personale skræddersyer den enkeltes uddannelsesforløb målrettet mod beskæftigelse og med fokus på selvstændighed, socialt fællesskab og øget livskvalitet.

KLAR TIL START-forløbet

Opkvalificeringsforløbet KLAR TIL START hjælper unge med ASF i fast job. Succesraten på 80% er uhørt høj for målgruppen. Forløbet er udviklet i samarbejde med supermarkedskæden fakta med støtte fra Velux Fonden. Borgere i halvdelen af landets kommuner har været i et KLAR TIL START-forløb.

Scan How-app’en

App’en Scan How giver personer med ASF en langt højere grad af selvstændighed i hverdagen uden hjælp fra pædagoger og pårørende. Mere frihed, større selvværd og bedre livskvalitet. Scan How er en meget brugervenlig app udviklet bl.a. med støtte fra Østifternes Fond og benyttes af over 80 danske institutioner.

Nyt initiativ hjælper unge med autisme i fast job

Flere unge med autisme får nu mulighed for at få en fastansættelse i en privat virksomhed. Den A.P. Møllerske Støttefond og VELUX FONDEN har valgt at støtte projektet KLAR TIL START med henholdsvis 6.755.000 kr. og 3.265.000 kr. i en treårig periode fra 2019 til 2021....

International ros til dansk autismeindsats

Når den internationale autismeorganisation WAO (World Autisme Organisation) i disse dage afholder sin årskongres i Houston, USA sker det med et tydeligt dansk aftryk. Fonden UNGEs, der siden 2007 har arbejdet for at give unge med autisme bedre muligheder for et aktivt...

Flere med autisme i arbejde

Beskæftigelsesministeren roser offentligt-privat beskæftigelsesprojekt til konference om autisme. Mere handling og flere konkrete resultater, lyder kravet fra regeringen. Beskæftigelsesministeren fremhæver beskæftigelsesforløbet "Klar til Start" fra Fonden Unges som...

Kontakt os

9 + 8 =

Information

 

Vil du vide mere om Fonden UNGEs, kan du klikke på nedenstående links

Britta Bak

Britta Bak

Direktør, Fonden Unges
E-mail: leder@unges.dk
Mobil: +45 2232 8082

Lene Diemer

Lene Diemer

Bestyrelsesformand
Advokat, CPH LEX

Majbrit Bogø

Majbrit Bogø

Bestyrelsesmedlem
Direktør for SOVI

Mette Deibjerg

Mette Deibjerg

Bestyrelsesmedlem
Leder, Brøndagerskolen

Rådgivning og inspiration

Fonden UNGEs har siden 2007 afsøgt nye muligheder for at lette hverdagen for personer med autismediagnoser og arbejdet med udvikling af metoder, der gør den enkelte mere selvhjulpen og selvstændig. Som en del af fondens formål tilbyder vi os gerne som sparringspartner eller inspirationskilde (f.eks. med oplæg og kurser) for kommuner, myndigheder og organisationer i såvel enkeltsager som projektbaserede tiltag. Kontakt direktør Britta Bak, hvis I ønsker vores input.