Vi hjælper unge med særlige behov til at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, så de i så høj grad som muligt kan leve et selvstændigt og aktivt voksenliv.

UNGES Uddannelsescenter

Siden 2007 har vi med UNGES Uddannelsescenter tilbudt 10. klasse og Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) samt $104-forløb og ressourceforløb for unge med ASF. Højt specialiseret personale skræddersyer den enkeltes uddannelsesforløb målrettet mod beskæftigelse og med fokus på selvstændighed, socialt fællesskab og øget livskvalitet.

KLAR TIL START-forløbet

KLAR TIL START er et særlig tilrettelagt ansættelsesforløb for unge og voksne med en diagnose inden for autismespektret, som ikke har kompetencerne til at blive ansat på en helt almindelig arbejdsplads. KLAR TIL START giver garanti for en fastansættelse i en dansk virksomhed og er den sikreste vej til job for borgere med autisme.

Scan How-app’en

Scan How gør hverdagen nemmere og mere selvstændig for personer med en Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF). Støttepersoner kan hurtigt sammensætte skræddersyede step-by-step vejledninger, som brugeren kan scanne frem på sin smartphone eller tablet, når han eller hun har brug for den. 

Kontakt os

13 + 12 =

Direktør, Britta Bak

Direktør, Britta Bak

Mail: leder@unges.dk
Mobil: +45 2232 8082

Bestyrelse

  • Lene Diemer (fmd.), Advokat, Cphlex Advokater (indtrådt: 2007)
  • Majbrit Bogø, Direktør, SOVI (indtrådt: 2012)
  • Mette Dejbjerg, Fhv. leder, Brøndagerskolen (indtrådt: 2012)
  • Søren Brøndum, Partner, Brøndum & Fliess (indtrådt 2021)

Alle bestyrelsesmedlemmer har faglig ekspertise inden for fondens arbejdsområde.

Yderligere informationer

Rådgivning og inspiration

FONDEN UNGES har som non-profit organisation siden 2007 afsøgt nye muligheder for at lette hverdagen for personer med autismediagnoser og arbejdet med udvikling af metoder, der gør den enkelte mere selvhjulpen og selvstændig. Som en del af fondens formål tilbyder vi os gerne som sparringspartner eller inspirationskilde (f.eks. med oplæg og kurser) for kommuner, myndigheder og organisationer i såvel enkeltsager som projektbaserede tiltag. Kontakt direktør Britta Bak, hvis I ønsker vores input.