FONDEN UNGES

En almennyttig erhvervsdrivende fond, som hjælper unge med autismespektrumforstyrrelse (ASF) og andre særlige behov.

Målet for fondens aktiviteter er, at de unge skal opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, som gør dem i stand til at leve et selvstændigt og aktivt voksenliv i så høj grad som muligt.

Fonden driver UNGES Uddannelsescenter, som bl.a. tilbyder den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), særligt tilrettelagt 10. skoleår og andre aktivitets- og dagtilbud. Fonden står desuden bag de særligt tilrettelagte ansættelsesforløb KLAR TIL START og GO’ START samt app’en Scan How.

Tilbyder den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), særligt tilrettelagt 10. og 11. skoleår, aktivitets-og dagtilbud (§104 og §36) til unge med særlige behov, herunder med autisme (ASF). 

Vi arbejder med en anerkendende og ressourcefokuseret pædagogisk tilgang. Undervisningen foregår i vores hyggelige lokaler i Bagsværd og tilpasses individuelt til hver elev.

Et særligt tilrettelagt ansættelsesforløb til unge og voksne med en autisme spektrum forstyrrelse (ASF) eller autismelignende træk. 

Forløbet foregår på en udvalgt privat arbejdsplads, hvor kandidaten får støtte hele vejen igennem af en faguddannet vejleder. Virksomheden giver garanti for fastansættelse af kandidaten, når forløbet er gennemført. 

Vi har udviklet app’en Scan How for at gøre sårbare borgere mere selvhjulpne med færre ressourcer. 

Ved at scanne en QR-kode med smartphone eller tablet kan borgere med kognitive udfordringer se individuelt tilpassede vejledninger til praktiske opgaver og gøremål. 

Et jobtræningsforløb, som hjælper mennesker med autisme, autismelignende træk og lignende udfordringer tilbage på arbejdsmarkedet. 

Det er baseret på metoder og redskaber som bruges i forløbet KLAR TIL START, men er tilpasset en målgruppe, der ikke har brug for lige så intensiv støtte. Forløbet foregår på en privat arbejdsplads med en realistisk jobmulighed efter forløbet er afsluttet.

Tilbyder den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), særlig tilrettelagt 10. skoleår, aktivitets-og dagtilbud (§104) til unge med særlige behov, herunder med autisme (ASF). 

Vi arbejder med en anerkendende og ressourcefokuseret pædagogisk tilgang, og undervisningen tager afsæt i den enkeltes interesser og personlighed. Undervisningen foregår i vores hyggelige lokaler i Bagsværd.

Rådgivning og inspiration

FONDEN UNGES har som non-profit organisation siden 2007 afsøgt nye muligheder for at lette hverdagen for personer med autismediagnoser og arbejdet med udvikling af metoder, der gør den enkelte mere selvhjulpen og selvstændig. 

Som en del af fondens formål tilbyder vi os gerne som sparringspartner eller inspirationskilde (f.eks. med oplæg og kurser) for kommuner, myndigheder og organisationer i såvel enkeltsager som projektbaserede tiltag. 

Britta Bak

Direktør

Kontakt os