Her knækker vi statistikken, minister!

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (Soc. Dem.) besøgte mandag en af de danske virksomheder, som tilsammen tilbyder hundredvis af job til unge og voksne med særlige behov via det særligt tilrettelagte ansættelsesforløb KLAR TIL START. Win-win for ansat og...

Hovedstadens kommuner har fokus på autisme

Ca. 70.000 danskere er diagnosticeret med autisme, men kun ca. 20% kommer i arbejde. Kommunerne står over for en kæmpe opgave med at sikre denne gruppe borgere et meningsfuldt arbejdsliv. En aktuel informationsindsats over for kommunerne i Hovedstaden viser da også,...

Pædagoger roser digital teknologi

Der er i stigende grad fokus på velfærdsteknologi i det sociale arbejde, og institutioner og kommuner opfordres til at udnytte teknologiens potentiale. For nylig inviterede Socialstyrelsen institutionsledere til "Inspirationsdag om velfærdsteknologi på socialområdet"...

FONDEN UNGES – et bedre liv med autisme

FONDEN UNGES arbejder for et bedre liv med autisme. Vi er en almennyttig fond stiftet i 2007 med det formål er at etablere og gennemføre undervisning og andre tiltag for unge med særlige behov, særligt unge med autisme spektrum forstyrrelse (ASF). Vi hjælper dem til at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, så de i så høj grad som muligt kan leve et selvstændigt og aktivt voksenliv.

UNGES Uddannelsescenter

Siden 2007 har vi med UNGES Uddannelsescenter tilbudt 10. klasse og Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) samt $104-forløb og ressourceforløb for unge med ASF. Højt specialiseret personale skræddersyer den enkeltes uddannelsesforløb målrettet mod beskæftigelse og med fokus på selvstændighed, socialt fællesskab og øget livskvalitet.

 

KLAR TIL START-forløbet

KLAR TIL START er et særlig tilrettelagt ansættelsesforløb for unge og voksne med en diagnose inden for autismespektret, som ikke har kompetencerne til at blive ansat på en helt almindelig arbejdsplads. KLAR TIL START giver garanti for en fastansættelse i en dansk virksomhed og er den sikreste vej til job for borgere med autisme.

Scan How-app’en

Scan How gør hverdagen nemmere og mere selvstændig for personer med en Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF). Støttepersoner kan hurtigt sammensætte skræddersyede step-by-step vejledninger, som brugeren kan scanne frem på sin smartphone eller tablet, når han eller hun har brug for den. 

Kontakt os

2 + 11 =

Direktør, Britta Bak

Direktør, Britta Bak

Mail: leder@unges.dk
Mobil: +45 2232 8082

Bestyrelse

  • Lene Diemer (fmd.), Advokat, CPH LEX
  • Majbrit Bogø, Direktør, SOVI
  • Mette Dejbjerg, Leder, Brøndagerskolen

Rådgivning og inspiration

FONDEN UNGES har siden 2007 afsøgt nye muligheder for at lette hverdagen for personer med autismediagnoser og arbejdet med udvikling af metoder, der gør den enkelte mere selvhjulpen og selvstændig. Som en del af fondens formål tilbyder vi os gerne som sparringspartner eller inspirationskilde (f.eks. med oplæg og kurser) for kommuner, myndigheder og organisationer i såvel enkeltsager som projektbaserede tiltag. Kontakt direktør Britta Bak, hvis I ønsker vores input.